Klimatilpasning-prosjekt

Fagdag om klimatilpasning - kommunene på Haugaland

Prosjektnavn: Fagdag om klimatilpasning - kommunene på Haugaland
Fylke: Rogaland
Søker: Haugesund kommune v/Miljøvernleder Ingrid Ebne
Tilskudd: 55 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2018
Tema: Seminar og kurs

Økt og mer intensiv nedbør vil skape større utfordringer i tiden som kommer. Hvilke muligheter og begrensninger har vi for å håndtere overvannet? Hvordan planlegger vi for økt nedbør? Hvem tar regningen? Og kan overvannet være en ressurs? 

Klimanettverket Haugesund, Karmøy, Tysvær og Bokn arrangerte seminaret "Fremtidig klima på Haugalandet" for å få svar på noen av disse spørsmålene.