Klimatilpasning-prosjekt

Flomanalyse for sentrum

Prosjektnavn: Flomanalyse for sentrum
Fylke: Trøndelag
Søker: Stjørdal kommune, Etat Teknisk Drift
Tilskudd: 262 375
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2018
Tema: Overvann