Klimatilpasning-prosjekt

Havnivåstigning og sikringstiltak

Prosjektnavn: Havnivåstigning og sikringstiltak
Fylke: Vestland
Søker: Gloppen kommune
Tilskudd: 200 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2018
Tema: Havnivåstigning