Klimatilpasning-prosjekt

Kartvisualisering av havnivåstigning

Prosjektnavn: Kartvisualisering av havnivåstigning
Fylke: Nordland
Søker: Bodø kommune
Tilskudd: 250 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2018
Tema: Havnivåstigning