Klimatilpasning-prosjekt

Klimasikring av listeførte kirker på Agder

Prosjektnavn: Klimasikring av listeførte kirker på Agder
Fylke: Agder
Søker: Fylkeskonservatoren i Vest-Agder
Tilskudd: 800 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2018
Tema: Kulturminner

Relevante ressurser