Klimatilpasning-prosjekt

Klimatilpasning i Sandnes

Prosjektnavn: Klimatilpasning i Sandnes
Fylke: Rogaland
Søker: Sandnes kommune
Tilskudd: 700 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2018
Tema: Flom, Havnivåstigning, Overvann, Planlegging