Klimatilpasning-prosjekt

Klimatilpasningsstrategi for nye Kristiansand

Prosjektnavn: Klimatilpasningsstrategi for nye Kristiansand
Fylke: Agder
Søker: sigurd.paulsen@kristiansand.kommune.no
Tilskudd: 350 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2018
Tema: Klimatilpasningsstrategi

Relevante ressurser