Klimatilpasning-prosjekt

Digitalt kart som viser flomveier

Prosjektnavn: Digitalt kart som viser flomveier
Fylke: Trøndelag
Søker: Skaun kommune
Tilskudd: 500 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2018
Tema: Flom, Overvann, Vann og avløp