Klimatilpasning-prosjekt

Analyse av data og kompetanseheving

Prosjektnavn: Analyse av data og kompetanseheving
Fylke: Nordland
Søker: Narvik kommune
Tilskudd: 378 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2019
Tema: Flom, Beredskap