Klimatilpasning-prosjekt

Detaljplanlegging av flomsikringstiltak

Prosjektnavn: Detaljplanlegging av flomsikringstiltak
Fylke: Innlandet
Søker: Sør-fron kommune
Tilskudd: 300 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2019
Tema: Flom