Klimatilpasning-prosjekt

Flomforebygging og stedsutvikling

Prosjektnavn: Flomforebygging og stedsutvikling
Fylke: Viken
Søker: Nes kommune
Tilskudd: 300 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2019
Tema: Flom