Klimatilpasning-prosjekt

Klimatilpasset uteområde ved bofellesskap

Prosjektnavn: Klimatilpasset uteområde ved bofellesskap
Fylke: Viken
Søker: Moss Kommunale Eiendomsselskap Kf
Tilskudd: 140 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2019
Tema: Blå-grønne løsninger