Klimatilpasning-prosjekt

Havnivåstigning og planlegging i sjønære områder

Prosjektnavn: Havnivåstigning og planlegging i sjønære områder
Fylke: Trøndelag
Søker: Trondheim kommune
Tilskudd: 460 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2019
Tema: Havnivåstigning, Grunnforhold