Klimatilpasning-prosjekt

Kartlegging av flomtiltak i og langs Bøelva

Prosjektnavn: Kartlegging av flomtiltak i og langs Bøelva
Fylke: Vestfold og Telemark
Søker: Sauherad kommune
Tilskudd: 400 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2019
Tema: Flom