Klimatilpasning-prosjekt

Klimasikkert drikkevann

Prosjektnavn: Klimasikkert drikkevann
Fylke: Innlandet
Søker: Oppland fylkeskommune
Tilskudd: 850 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2019
Tema: Drikkevann