Klimatilpasning-prosjekt

Klimatilpasning i Norges nasjonalparkkommuner

Prosjektnavn: Klimatilpasning i Norges nasjonalparkkommuner
Fylke: Innlandet
Søker: Lesja kommune
Tilskudd: 870 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2019
Tema: Naturmiljø