Klimatilpasning-prosjekt

Kommunale retningslinjer for klimatilpasning

Prosjektnavn: Kommunale retningslinjer for klimatilpasning
Fylke: Rogaland
Søker: Haugesund kommune
Tilskudd: 300 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2019
Tema: Overvann, Vann og avløp