Klimatilpasning-prosjekt

Kompetanseheving overvann

Prosjektnavn: Kompetanseheving overvann
Fylke: Viken
Søker: Hvaler kommune
Tilskudd: 350 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2019
Tema: Overvann