Klimatilpasning-prosjekt

Kunnskapsløft i klimatilpasning for ansatte

Prosjektnavn: Kunnskapsløft i klimatilpasning for ansatte
Fylke: Nordland
Søker: Beiarn kommune
Tilskudd: 14 190
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2019
Tema: Seminar og kurs