Klimatilpasning-prosjekt

Lokal overvannshåndtering - regnbed Bolstadhagen

Prosjektnavn: Lokal overvannshåndtering - regnbed Bolstadhagen
Fylke: Viken
Søker: Drammen kommune
Tilskudd: 121 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2019
Tema: Blå-grønne løsninger, Overvann