Klimatilpasning-prosjekt

Økende havnivå sin påvirkning på grunnforhold

Prosjektnavn: Økende havnivå sin påvirkning på grunnforhold
Fylke: Vestland
Søker: Os kommune
Tilskudd: 200 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2019
Tema: Havnivåstigning, Grunnforhold