Klimatilpasning-prosjekt

Regionalplan for klimatilpasning i Rogaland

Prosjektnavn: Regionalplan for klimatilpasning i Rogaland
Fylke: Rogaland
Søker: Rogaland fylkeskommune
Tilskudd: 850 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2019
Tema: Planlegging, Sårbarhetsanalyse, Vannforvaltning