Klimatilpasning-prosjekt

Blågrønn standard og praksis i Skien kommune

Prosjektnavn: Blågrønn standard og praksis i Skien kommune
Fylke: Vestfold og Telemark
Søker: Skien kommune
Tilskudd: 300 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Tema: Blå-grønne løsninger, Overvann