Klimatilpasning-prosjekt

Forbildeprosjekter på overvannshåndtering

Prosjektnavn: Forbildeprosjekter på overvannshåndtering
Fylke: Oslo
Søker: Oslo kommune Plan- Og Bygningsetaten
Tilskudd: 240 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2020
Tema: Overvann

FutureBuilt-programmet er et interkommunalt samarbeid mellom Oslo, Bærum, Asker og Drammen kommuner. Programmet har pågått siden 2010, og har hatt som mål å få frem 50 forbildeprosjekter som skal redusere klimagassutslippene med 50 prosent innen områdene transport, energibruk og materialbruk.

I nye FutureBuilt 2.0. vil forbildeprosjektene være byområder, nabolag, kvartaler og enkeltbygg. Tematisk vil forbildeprosjektene demonstrere innovative løsninger for å ivareta reduksjon av klimagasser, bevaring og utvikling av biologisk mangfold og klimatilpasning.

I dette prosjektet er det utviklet kriterier for overvannshåndtering i FutureBuilts forbildeprosjekter. Se kriteriene for klimatilpasset og bærekraftig overvannshåndtering i fagrapporten.

Relevante ressurser