Klimatilpasning-prosjekt

Klimautfordringer for antikvariske bygg

Prosjektnavn: Klimautfordringer for antikvariske bygg
Fylke: Vestfold og Telemark
Søker: Kragerø kommune
Tilskudd: 546 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Tema: Havnivåstigning, Kulturminner