Klimatilpasning-prosjekt

Kompetanseheving havnivåstigning

Prosjektnavn: Kompetanseheving havnivåstigning
Fylke: Troms og Finnmark
Søker: Tromsø kommune
Tilskudd: 430 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Tema: Havnivåstigning