Klimatilpasning-prosjekt

Kartlegging av sårbarhet pga klimaendringer

Prosjektnavn: Kartlegging av sårbarhet pga klimaendringer
Fylke: Innlandet
Søker: Elverum kommune
Tilskudd: 500 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Tema: Sårbarhetsanalyse