Klimatilpasning-prosjekt

Kompetanseheving om naturbaserte løsninger

Prosjektnavn: Kompetanseheving om naturbaserte løsninger
Fylke: Innlandet
Søker: Innlandet fylkeskommune
Tilskudd: 500 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Tema: Naturbaserte løsninger