Klimatilpasning-prosjekt

Kunnskapsbasert klimatilpasningsstrategi

Prosjektnavn: Kunnskapsbasert klimatilpasningsstrategi
Fylke: Viken
Søker: Indre Østfold kommune
Tilskudd: 554 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Tema: Klimatilpasningsstrategi, Sårbarhetsanalyse

Målet med dette prosjektet er å øke kunnskapen om klimaendringer i hele kommuneorganisasjonen og hos politikerne. Videre skal kommunen utrede hvilke utfordringer kommunen står overfor og strategier og tiltak for å møte utfordringene. Arbeidet skal munne ut i en klimatilpasningsstrategi og prioritering av tiltak.

Relevante ressurser