Klimatilpasning-prosjekt

Modellering av ledningsnett for overvannsplan

Prosjektnavn: Modellering av ledningsnett for overvannsplan
Fylke: Rogaland
Søker: Haugesund kommune
Tilskudd: 500 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Tema: Overvann