Klimatilpasning-prosjekt

Overvannshåndtering og grunnforhold i planlegging

Prosjektnavn: Overvannshåndtering og grunnforhold i planlegging
Fylke: Oslo
Søker: Oslo kommune Plan- Og Bygningsetaten
Tilskudd: 350 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Tema: Overvann, Planlegging, Grunnforhold