Klimatilpasning-prosjekt

Trinnvis flomdemping som skadeforebyggende tiltak

Prosjektnavn: Trinnvis flomdemping som skadeforebyggende tiltak
Fylke: Oslo
Søker: Oslo kommune Klimaetaten
Tilskudd: 360 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Tema: Flom, Naturbaserte løsninger