Klimatilpasning-prosjekt

Presentasjon av flomprediksjon

Prosjektnavn: Presentasjon av flomprediksjon
Fylke: Agder
Søker: Kristiansand kommune
Tilskudd: 300 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Tema: Flom