Klimatilpasning-prosjekt

Veileder for utforming av uteoppholdsarealer

Prosjektnavn: Veileder for utforming av uteoppholdsarealer
Fylke: Nordland
Søker: Bodø kommune
Tilskudd: 300 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Tema: Blå-grønne løsninger, Overvann, Planlegging