Sanddyner langs kysten inneholder en rekke spesialiserte arter av planter og sopp og en rekke sjeldne og rødlista arter, særlig varmekjære arter i sørlige deler av Norge. Sanddynemark og sandstrender har også vist seg å være viktige brohoder for naturlig innvandrende arter til Norge, spesielt karplanter.

Sanddynemark er listet som VU i norsk rødliste for naturtyper (2018).

Økosystemtjenster

  • Sikrer mot kysterosjon ved å dempe bølgepåslag

Klimakonsekvenser

Tiltak

Under presenteres eksempler på noen mulige tiltak. Disse må veies opp mot andre hensyn, og listen er ikke uttømmende.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid