Energivare

Enhet

Omregnet til kWh

Autodiesel

1 liter

10,08

Bensin

1 liter

8,88

Fyringsolje

1 liter

10,08

Fyringsolje

1 kg

12

Fyringsparafin

1 liter

9,72

Fyringsparafin

1 kg

12

Naturgass, i gassform

1 Sm3

9,84

Naturgass, flytende (LNG)

1 kg

13,3

LPG

1 liter

6,784

LPG

1 kg

12,8

Pellets

1 kg

4,8

Flis

1 kg

2,9

Ved og treavfall

1 m3 fast mål

2350

Bioetanol

1 liter

5,846

Bioetanol

1 kg

7,4

Biodiesel

1 liter

8,976

Biodiesel

1 kg

10,2

Biogass

1 kg

3,7 (50% metan)

 

Utslipp fra forbrenning, tabell

Tabellen viser utslipp i kilo CO2 fra forbrenning av ulike energivarer.

Energivare

Utslippsfaktor CO2

Enhet

Kommentar

Bensin

3,13

Kg/kg

 

Diesel

3,17

Kg/kg

 

Marin gassolje

3,17 

Kg/kg

 

Fyringsolje

3,17

Kg/kg

 

Fyringsparafin

3,15

Kg/kg

 

Fyringsparafin

2,55

Kg/liter

 

Naturgass, i gassform

1,99

Kg/Sm3

 

Naturgass, flytende (LNG)

0,08

Kg/kWh

 

LPG

3

Kg/kg

 

Pellets

ukjent

 

Biogent, regnes ikke med i kommunens utslipp

Flis

ukjent

 

Biogent, regnes ikke med i kommunens utslipp

Ved og treavfall

1,8

Kg/kg

Biogent, regnes ikke med i kommunens utslipp

Bioetanol

1,91

Kg/kg

Biogent, regnes ikke med i kommunens utslipp

Biodiesel

2,85

Kg/kg

Biogent, regnes ikke med i kommunens utslipp

Biogass

2,75

Kg/kg

Biogent, regnes ikke med i kommunens utslipp

Elektrisitet

0

Kg/kWh

Eventuelle produksjonsutslipp føres der elektrisiteten produseres

Fjernvarme

0

Kg/kWh

Eventuelle produksjonsutslipp føres der fjernvarmen produseres

Hydrogen

Kg/kWh 

Eventuelle produksjonsutslipp føres der hydrogenet produseres 

Kilde: Norwegian National Inventory Report 2020

Utslipp for kjøretøy og drivstoff, tabell

Tabellen viser utslipp i gram CO2 per kjørte kilometer for ulike kjøretøy og drivstofftyper. Verdiene er gjennomsnitt i 2019.

Tabellen gjelder gjennomsnittskjøretøy, og skiller ikke mellom nye og gamle kjøretøyer eller ulike størrelser.

Utslippsfaktoren er også et gjennomsnitt for kjøring på ulike typer veier, og det kan være store lokale variasjoner, alt etter hvilken hastighet det kjøres i, om det er områder med mye akselerasjon, køkjøring, stigning på veien og så videre.

Utslippsfaktorene har ikke tatt høyde for innblanding av biodiesel og bioetanol i drivstoffet. Siden biodrivstoff har ikke-fossil opprinnelse regnes det tradisjonelt ikke med i utslippsberegninger for CO2. Derfor bør andelen bioldrivstoff trekkes fra utslippsberegningene. I 2019 var den gjennomsnittlige bioinnblandingen for bensin og diesel henholdsvis 9 og 18 prosent.

Gjennomsnittlig utslippsfaktorer* for CO2 per kjøretøy- og drivstofftype, 2019

Kjøretøy

Utslippsfaktor CO2

Enhet

Personbiler (diesel)

140

g/km

Personbiler (bensin)

151

g/km

Varebiler (diesel)

187

g/km

Varebiler (bensin)

159

g/km

Tunge kjøretøy (diesel)

1030

g/km

Tunge kjøretøy (bensin)

572

g/km

Motorsykler

95

g/km

*inkludert kaldstart og fordamping. Plug-in hybrid personbiler er ikke inkludert. 

Kilde: National Inventory Report 2021

For å finne mer detaljerte utslippsfaktorer kan du bruke Miljødirektoratets beregnignsmaler for klimatiltak innen veitrafikk på denne siden:

https://www.miljodirektoratet.no/tjenester/klimagassutslipp-kommuner/beregne-effekt-av-ulike-klimatiltak/

Les mer

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid