Energivare

Enhet

Omregnet til kWh

Autodiesel

1 liter

10,056

Bensin

1 liter

9,024

Fyringsolje

1 liter

10,056

Fyringsolje

1 kg

11,972

Fyringsparafin

1 liter

9,694

Fyringsparafin

1 kg

11,972

Naturgass, i gassform

1 Sm3

9,92

Naturgass, flytende (LNG)

1 kg

12,5

LPG

1 liter

6,778

LPG

1 kg

12,815

Pellets

1 kg

4,8

Flis

1 kg

4,3

Ved og treavfall

1 m3 fast mål

2330

Bioetanol

1 liter

5,5

Bioetanol

1 kg

7,4

Biodiesel

1 liter

8,6

Biodiesel

1 kg

10,2

Biogass

1 kg

2,8

 

Utslipp fra forbrenning, tabell

Tabellen viser utslipp i kilo CO2 fra forbrenning av ulike energivarer.

Energivare

Utslippsfaktor CO2

Enhet

Kommentar

Bensin

3,13

Kg/kg

 

Diesel

3,17

Kg/kg

 

Marin gassolje

3,17 

Kg/kg

 

Fyringsolje

3,15

Kg/kg

 

Fyringsparafin

3,17

Kg/kg

 

Fyringsparafin

2,57

Kg/liter

 

Naturgass, i gassform

1,99

Kg/Sm3

 

Naturgass, flytende (LNG)

0,202

Kg/kWh

 

LPG

3

Kg/kg

 

Pellets

ukjent

 

Biogent, regnes ikke med i kommunens utslipp

Flis

ukjent

 

Biogent, regnes ikke med i kommunens utslipp

Ved og treavfall

1,8

Kg/kg

Biogent, regnes ikke med i kommunens utslipp

Bioetanol

1,91

Kg/kg

Biogent, regnes ikke med i kommunens utslipp

Biodiesel

2,85

Kg/kg

Biogent, regnes ikke med i kommunens utslipp

Biogass

2,75

Kg/kg

Biogent, regnes ikke med i kommunens utslipp

Elektrisitet

0

Kg/kWh

Eventuelle produksjonsutslipp føres der elektrisiteten produseres

Fjernvarme

0

Kg/kWh

Eventuelle produksjonsutslipp føres der fjernvarmen produseres

Hydrogen

Kg/kWh 

Eventuelle produksjonsutslipp føres der hydrogenet produseres 

Kilde: Norwegian National Inventory Report 2015

Utslipp for kjøretøy og drivstoff, tabell

Tabellen viser utslipp i gram CO2 per kjørte kilometer for ulike kjøretøy og drivstofftyper. Verdiene er gjennomsnitt i 2013.

Tabellen gjelder gjennomsnittskjøretøy, og skiller ikke mellom nye og gamle kjøretøyer eller ulike størrelser.

Utslippsfaktoren er også et gjennomsnitt for kjøring på ulike typer veier, og det kan være store lokale variasjoner, alt etter hvilken hastighet det kjøres i, om det er områder med mye akselerasjon, køkjøring, stigning på veien og så videre.

Utslippsfaktoren har tatt høyde for gjennomsnittlig innblanding av biodiesel og bioetanol i drivstoff til veitransport i Norge i 2013. Fordi biodrivstoff har ikke-fossil opprinnelse regnes det tradisjonelt ikke med i utslippsberegninger for CO2.

Gjennomsnittlig utslippsfaktorer for CO2 per kjøretøy- og drivstofftyper, 2013

 

Utslippsfaktor CO2
g/km

Personbiler totalt

151

              Bensin

172

              Diesel

135

Varebiler totalt

187

              Bensin

180

              Diesel

187

Lastebiler (diesel)

917

Bybusser (diesel)

811

Turbusser (diesel)

775

Motorsykler og mopeder (bensin)

83

Kilde: HBEFA (2015)

Les mer

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid