Nedbygging gir utslipp på rundt 2 millioner tonn CO2 årlig, og utslipp fra transport var i 2019 på 14,2 millioner tonn CO2. Kommunens arbeid med arealplanlegging er avgjørende for å redusere disse utslippene.

For å redusere klimagassutslipp gjennom areal- og transportplanlegging bør kommunene ta vare på karbonrike arealer, redusere transportbehovet i kommunen, legge til rette for at en økt andel av reisene gjøres utslippsfritt og redusere utslipp fra etablering og bruk av bygg og infrastruktur.

  1. 1 Kommunens rolle og handlingsrom
  2. 2 Fylkeskommunens rolle og handlingsrom
  3. 3 Relevante verktøy

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid