Forbudet mot å fyre med fossil olje til byggvarme bidrar til å redusere utslipp av klimagasser fra byggsektoren.

Forbudet kan også ha andre miljøeffekter, som redusert luftforurensning i byene og på byggeplassene, samt bedre helse, miljø og sikkerhet på byggeplassen.

Webinar for kommunene 16. mars

Vi gir en innføring i hva forskriften sier, hvilke alternativer løsninger som finnes for oppvarming på byggeplasser - og vi får høre hvordan en kommune har gått fram for å gjøre sine byggeplasser helt utslippsfrie.

Hva er alternativene, og hva må kommunene gjøre? 

Det er gratis å delta på webinaret, men du må registrere deg i forkant.

Veileder om forbudet

Stortinget har vedtatt at det skal innføres forbud mot bruk av mineralolje (fossil olje) til oppvarming av bygninger. Miljødirektoratet har derfor laget en veileder til forbudet.

Steg mot fossilfrie byggeplasser

I dag brukes ofte fossil olje (mineralolje) til midlertidig oppvarming og tørking på byggeplasser (byggvarme). Ofte i form av varmeaggregat fyrt med diesel.

I konsekvensvurderingen ble forbudet anslått å kunne redusere utslipp av klimagasser med omtrent 85 000 tonn CO2 i året fram til 2030. Det tilsvarer utslipp fra cirka 42 500 fossilbiler årlig.