• Pådriver for energiutveksling mellom industribedrifter, som samfunnsutvikler
  • Pådriver for mer fornybar energi til industrien, som samfunnsutvikler