Hva påvirker klimafotavtrykket?

Hvor klimavennlig maten er, avhenger blant annet av:

 • Type dyrkingsarealer - har dyrkningen ført til avskoging?
 • Energibruk - er drivhuset varmet opp av fossilt brensel?
 • Fôringredienser - dersom fôret forårsaker avskoging, kan det ha et høyt klimafotavtrykk.
 • Opprinnelsesland og transport av varene:
  • kjørelengde
  • drivstofftype
  • transporttype
 • Sammensetning av ingredienser i et måltid – mengden klimabelastende matvarer.
 • Emballasje kan være av betydning for noen produkter.
 • Sannsynligheten for matsvinn. Man kan for eksempel med rimelighet anta at det er mindre svinn av hermetiserte tomater enn ferske tomater.

Kilde: Matvett.no

Leverandørene sitter på informasjon om hvilke faktorer som påvirker klimafotavtrykket til produktene de tilbyr.

Kommunen kan også etterspørre informasjon som: 

 • Livssyklusanalyse av varer som kommunen kommer til å bestille mye av.
 • Muligheter for å tilrettelegge bestillingsløsningen slik at det er lettere å identifisere produkter med lavere klimafotavtrykk.

Ha dialog med leverandørene for å identifisere områdene der det er relevant å stille krav til klima- og miljøbelastning. Innkjøper og kommunen kan gå sammen om å vurdere hvilken informasjon det er relevant å etterspørre fra leverandørmarkedet.

Det er rom for å etterspørre leverandører om tiltak mot matsvinn, ulike sertifiseringer, merkeordninger og så videre. Forbered neste anbudsperiode ved å ha dialog med politikerne, leverandører og de som lager og kjøper inn mat. Anskaffelsesregelverket åpner også for muligheten til å dele opp anskaffelsen slik at mindre aktører kan delta i konkurransen.

Konkurranseutsette oppdrag i matprosjekter?

Mange kommuner samarbeider med aktører som jobber med klimavennlig mat og matsvinn.

Kommunen er forpliktet til å konkurranseutsette oppdraget eller bistand som har en verdi over 100 000 kroner ekskl. mva. Dersom kommunen allerede samarbeider med en leverandør før en konkurranse, må du være oppmerksom på at denne ikke skal få en konkurransefordel. Det er viktig å utjevne en eventuell konkurransefordel.

Videre veiledning

Lurer du på hvordan du skal få til et bedre samarbeid med innkjøperen i din kommune, kan du kontakte Difi på gronne.anskaffelser@difi.no.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid