Ved å bytte ut den kommunale bilparken med ladbare biler, kan kommunen redusere utslipp av klimagasser og luftforurensning. Svært mange kommunale tjenestebiler har en bruk og et bruksområde som godt kan dekkes av dagens elbiler. Stortinget har vedtatt et mål om at det fra 2025 kun skal selges nullutslippsbiler, så det er naturlig at kommunene går i gang med å legge om. Elbilmarkedet og -teknologien er i rask utvikling. Kommunene bør kartlegge egne behov og finne egnede løsninger som er i tråd med kommunens klimaforpliktelser.

  1. 1 Bytte tjenestebil til elbil? Kartlegge behov og muligheter for ladepunkter til kommunens kjøretøy.
  2. 2 Hvem skal lede, eie og finansiere etableringen? Tidlig planlegging og tydelig ansvarsfordeling er viktig for en god prosess.
  3. 3 Valg av ladeinfrastruktur Det er flere faktorer som spiller inn for valg av type lader og infrastruktur.
  4. 4 Planlegge og gjennomføre etableringen av ladepunkter Hva du bør tenke på når du skal beregne kostnader og tidsbruk.
  5. 5 Drift av ladepunktene og opplæring av brukere Hvem skal bruke ladepunktene?
  6. 6 Ytterligere ressurser Relevante støtteordninger og nyttige lenker.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid