Ekstern eller intern prosjektleder?

Det er lurt å peke ut en prosjektleder som har et tydelig og dedikert ansvar for å lede prosessen. En dyktig prosjektleder kan sørge for god planlegging, fremdrift og gjennomføring av prosjektet.

Har kommunen kapasitet til å drive et slikt prosjekt? De aller fleste håndterer prosessen på egen hånd. Det koster gjerne litt mer penger å hente inn en ekstern konsulent som prosjektleder, men det er mulig å spare kostnader i det lange løp dersom prosjektledelsen blir mer effektiv. Prosjektlederen bør komme inn tidlig i planleggingsfasen og sette av nok tid til prosjektet.

Enkelte kommuner melder om god nytte av å arrangere et oppstartsmøte for administrasjonen, der de har leid inn en aktør med kompetanse på elbiler og ladepunkter. Denne kan svare på spørsmål og gjøre vurderinger og anbefalinger for den enkelte kommunen.

Finansiere etablering, vedlikehold og drift

Flere kommuner melder at avklaring av ansvar for finansiering, vedlikehold og drift har tatt lengre tid enn antatt, og det er derfor lurt å komme i gang med denne prosessen så fort som mulig. Dere bør avklare følgende punkter:

 • Hvem skal finansiere etablering og vedlikehold av ladepunktene?
  Mange steder er det kommunens tekniske avdeling som henter inn tilbud og sørger for etableringen og vedlikeholdet av ladepunktene, men dette vil variere fra kommune til kommune.

 • Hvem betaler strømforbruket?
  Det er vanlig at virksomhetene som bruker ladepunktene, for eksempel hjemmetjenesten, betaler for strømforbruket i sin virksomhet.

Noen kommuner melder at det har vært en fordel å la ett elektrofirma styre arbeidet med å velge ladepunktleverandør, bygge ladestasjonen og utføre løpende vedlikehold. Fordelen er at prosjektleder bare trenger å ha kontakt med én leverandør gjennom hele prosessen.

Avklare eierskap og ansvar

Det er viktig at en avdeling eller en etat tar ansvar for elbilene og ladepunktene i tiden etter at de er klare til bruk. Det bør være avklart på forhånd hvem som har ansvar for:

 • å lære opp brukere
 • gjennomføre daglig drift av ladepunktene
 • vedlikeholde bilene
 • vedlikeholde ladepunktene
 • følge opp drifts- og supportavtalen med leverandøren av ladeanlegget

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid