Her finner du eksempler på tiltak som bidrar til å redusere utslippet av klimagasser fra kjøretøy, utover kommunens egne tjenestebiler og maskiner. 

Kommunen og fylkeskommunen har, gjennom sin rolle som planmyndighet og samfunnsutvikler, flere virkemidler for å redusere utslipp fra transportsektoren. Som innkjøper kan dere stille krav til leverandører både ved egne anskaffelser og ved kjøp av tjenester. Fylkeskommunen har også ansvar for å planlegge kollektivtransporten i fylket og kan som myndighet for drosje- og ruteløyver stille krav til underleverandører.

Aktuelle tiltak

  • Etablere ladestasjoner og annen infrastruktur for fossilfrie kjøretøy, som kan benyttes av innbyggerne.
  • Tilrettelegge for at andre aktører kan etablere ladestasjoner og annen infrastruktur for fossilfrie kjøretøy.
  • Stille konkrete krav til klimagassutslipp fra busser, trikk, t-bane, båter og ferjer ved egne anskaffelser, eller ved kjøp av tjenester.
  • Ta i bruk lav- eller nullutslippskjøretøy i kollektivtransporten, for eksempel elektriske kjøretøy, kjøretøy som går på biogass, bioetanol eller hydrogen.
  • Stille krav til utslipp fra anleggsmaskiner ved planlagte anleggsarbeider.
  • Stille krav til utslippene fra underleverandørers kjøretøy, ved innkjøp av varer og tjenester.
  • Etablere anlegg for landstrøm for ferger og skip i havner.
  • Gjennomføre informasjonstiltak rettet mot kommunesamfunnet.

Relevante veiledere

Se gjerne våre øvrige veiledere for andre tiltak som kan bidra til å redusere kommunens utslipp av klimagasser fra transportsektoren.

Inspirasjon

Vil ha el-revolusjon i Lofot-fisket

I denne podcasten forteller ordfører Hans Fredrik Sørdal i Flakstad kommune om hvordan de jobber for å gjøre fiskeflåten klimavennlig. 

Mer om klimapodcast 1

Hydrogen i Akershus

Akershus fylkeskommune har i flere år arbeidet for innfasing av hydrogen for transport i Oslo-regionen og Norge. Dette omfatter stasjonsutvikling, kollektivtransport og utvikling av støtteordninger.