Klimasats-prosjekt

Ti FutureBuilt forbildeprosjekter

Prosjektnavn: Ti FutureBuilt forbildeprosjekter
Fylke: Oslo (N)
Søker: FUTUREBUILT
Tilskudd: 1 000 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2016
Type tiltak: Bygg

På vegne av Oslo, Asker, Bærum og Drammen kommuner, skal Futurebuilt bygge ti forbildeprosjekter. Prosjektene skal bidra til klimavennlige bygg med konkrete klimatiltak, men også til utvikling av metodikk og verktøy med stor overføringsverdi.

FutureBuilt

FutureBuilt er et forbildeprogram rettet mot byggesektoren med en visjon om å realisere klimanøytrale byområder og arkitektur med høy kvalitet.

Relevante lenker