Klimasats-prosjekt

10 FutureBuilt forbildeprosjekter

Prosjektnavn: 10 FutureBuilt forbildeprosjekter
Fylke: Oslo (N)
Søker: FutureBuilt
Tilskudd: 1 000 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2016
Type tiltak: Bygg