Klimasats-prosjekt

50 % reduksjon av klimagassutslipp fra materialer

Prosjektnavn: 50 % reduksjon av klimagassutslipp fra materialer
Fylke: Oslo (N)
Søker: Omsorgsbygg Oslo KF
Tilskudd: 2 300 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2016
Type tiltak: Bygg