Klimasats-prosjekt

Arealstrategisk mulighetsstudie for Ringeriksregio

Prosjektnavn: Arealstrategisk mulighetsstudie for Ringeriksregio
Fylke: Viken
Søker: Buskerud fylkeskommune
Tilskudd: 385 000
Status: Avlyst
Søknadsår: 2016
Type tiltak: Arealplanlegging