Klimasats-prosjekt

Ås på 2 hjul - sykkelveien videre!

Prosjektnavn: Ås på 2 hjul - sykkelveien videre!
Fylke: Viken (N)
Søker: Ås kommune
Tilskudd: 950 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2016
Type tiltak: Sykkel