Klimasats-prosjekt

Byutvikling knutepunkt Stjørdal - planutredning

Prosjektnavn: Byutvikling knutepunkt Stjørdal - planutredning
Fylke: Trøndelag (N)
Søker: Stjørdal kommune, Etat Teknisk Drift
Tilskudd: 700 000
Status: Avlyst
Søknadsår: 2016
Type tiltak: Arealplanlegging, Transportplanlegging