Klimasats-prosjekt

EL-sykkel på Gjøvik, høst og vintersykling.

Prosjektnavn: EL-sykkel på Gjøvik, høst og vintersykling.
Fylke: Innlandet (N)
Søker: Gjøvik kommune
Tilskudd: 272 500
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2016
Type tiltak: Elsykkel, Sykkel