Klimasats-prosjekt

Elbuss pilotprosjekt i Oppland

Prosjektnavn: Elbuss pilotprosjekt i Oppland
Fylke: Innlandet (N)
Søker: Oppland fylkeskommune - Opplandstrafikk
Tilskudd: 4 000 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2016
Type tiltak: Utslippsfri kollektivtransport